Δομή

- ICBS Thessaloniki Business College

Ρήγας Τζελέπογλου

Πρόεδρος Ομίλου ICBS

Κώστας Τσοτσουμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICBS

Χρήστος Μαλαβάκης

Ακαδημαϊκός Διευθυντής Ομίλου ICBS

Νέλλη Τσοτσουμάνου

Post Graduate Course Executive

Μαρία Κουτεράνη

Under Graduate Course Executive

- ICBS Athens International College

Κωνσταντίνος Κεσεντές

Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλης Διονάς

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής

Σπύρος Βλιάμος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελένη Λέκκα

Program Course Executive

- ICBS Larissa Business College

Γιάννης Καντώνιας

Διευθύνων Σύμβουλος

Μαριάνθη Κατσίκα

Διευθύντρια Σπουδών