13 Απριλίου 2021
Corporate & Professional Learning series: Η ηθική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Corporate & Professional Learning series: Η ηθική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Το Corporate & Professional Learning Division του ICBS Athens International College σχεδίασε και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στον εργασιακό περιβάλλον». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 ώρες, υλοποιείται μέσω πλαρφόρμας LiveVirtualLearning και είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε ένα διαχρονικά κρίσιμο ζήτημα υγείας των εργαζομένων.

Εισαγωγή

Η εργασιακή παρενόχληση θεωρείται η σημαντικότερη πηγή κοινωνικού άγχους, καθώς και το πιο κρίσιμο και ζημιογόνο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος. Επιπλέον, έχει καταγραφεί ότι η παρενόχληση έχει επιπτώσεις τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την κοινωνία, συνολικά. Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη γνώσης των τρόπων αντίδρασης στο φαινόμενο καθώς και των τρόπων αποτελεσματικής διαχείρισης από τις διοικήσεις των εταιρειών.

Το Πρόγραμμα

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, η έννοια και η εκδήλωση της ηθικής παρενόχλησης παρουσιάζονται από την οπτική γωνία των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, θέτοντας τον προβληματισμό ότι κάθε μορφή εκφοβισμού, απειλής, ψυχολογικής και σωματικής βίας δεν αποτελεί μονοσήμαντο φαινόμενο που ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη συμπεριφορά του θύτη / διώκτη, αλλά συνεργεί σωρευτικά με άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που εντοπίζονται στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι πολλές φορές επιτρέπουν τη συνέχιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς και αναγκάζουν τα θύματα και τους μάρτυρες να σιωπούν.

Αρχικά δίνονται οι ορισμοί για την ηθική παρενόχληση, το mobbing, το bullying και άλλους συναφείς όρους, ενώ παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων για την εισαγωγή των συμμετεχόντων στο θέμα, παρουσιάζονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι της εργασίας που ευνοούν την εκδήλωση αρνητικής και ανήθικης συμπεριφοράς, ενώ χαράσσονται οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην ηθική παρενόχληση και τη φυσιολογική διαπροσωπική σύγκρουση ή πίεση από τη διοίκηση.

Συζητούνται επίσης τα στάδια εμφάνισης της παρενόχλησης, οι συμπεριφορές και τα μέσα με τα οποία ο διώκτης απειλεί, εκβιάζει ή επιτίθεται στο θύμα, εστιάζοντας τόσο στην πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση όσο και στη διαδικτυακή / ηλεκτρονική παρενόχληση. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές παρενόχλησης μέσα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, γίνεται συζήτηση πάνω σε ενδεδειγμένες αντιδράσεις και συμπεριφορές του θύματος και των τυχόν μαρτύρων του φαινομένου, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση της παρενόχλησης από τη διοίκηση της εταιρείας.

Ενδεικτικό περιεχόμενο

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναλυθούν και συζητηθούν μεταξύ άλλων θέματα όπως: 

- συσχέτιση με το εργασιακό στρες, 

- η δυναμική των ομάδων και της επιχείρησης, 

- οι συμπεριφορές που πλήττουν την εργασιακή απόδοση του εργαζόμενου, 

- η διαδικτυακή / ηλεκτρονική παρενόχληση – τηλεργασία και παρενόχληση, 

- οι τύποι ηθικής παρενόχλησης (από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, μεταξύ συναδέλφων, από υφιστάμενο ή ομάδα υφισταμένων προς τον προϊστάμενο, μεταξύ διευθυντικών στελεχών, από τρίτους (εξωτερικοί συνεργάτες κλπ), 

- ο ρόλος της εταιρείας – πολιτική πρόληψης και διαχείρισης ανάρμοστης συμπεριφοράς στην εργασία, 

- ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Θα παρουσιαστούν επίσης η Ευρωπαϊκή Οδηγία, το νομικό πλαίσιο και σχετικές αποφάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης «Ηθική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον» προσφέρεται μέσω τηλεκατάρτισης (LiveVirtualLearning) και έχει συνολική διάρκεια 6 ωρών (δύο τρίωρα) με εισηγήσεις από ειδικό Κοινωνιολόγο και από Δικηγόρο, ενώ προβλέπεται live session hour.

Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες έως 15 τόμων και έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ολοκληρωμένα τις γνωστικές απαιτήσεις Executives, Directors, Managers, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ICBS Athens International College, Corporate & Professional Learning Division. Τηλ. +30 210 2114671. Email: icbs-abs@icbs.gr. Υπεύθυνος Χρήστος Παναγιωτίδης.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο